Disclaimer & Privacy

Alhoewel de eigenaar van deze website, Online Wave, ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die zouden ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Deze site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op haar website. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. In geen enkel geval is de eigenaar van www.ontdekinternet.be aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen of verwijst daar op een andere manier naar. Online Wave heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken of schending van het copyright ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Online Wave de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is het Belgisch recht van toepassing, partijen onderwerpen zich aan de exclusieve geschillenbeslechting door de bevoegde rechter van de provincie Antwerpen. Het internetbedrijf Online Wave met ondernemingsnummer BE0888631351 is eigenaar van deze website. U kan ons e-mailen via ontdekinternet | @ | outlook.be

 

Privacybeleid
Online Wave hecht veel belang aan uw privacy volgens de GDPR / AVG wetgeving. Online Wave verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren per e-mail: ontdekinternet at outlook . be

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden door Online Wave verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ontdekinternet at outlook . be

 

Klacht

Als u een opmerking heeft, aarzel niet om met ons contact op te nemen via info@2aandelen.nl. De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van functionele en statistische cookies, die zorgen ervoor dat onze websites werken zoals het hoort, en brengen het gebruik van de websites in kaart voor analyse en onderzoek.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.